Konverze formátovacích objektů do ODF (abstrakt)

Práce se zabývá konverzí textových dokumentů z formátu tzv. formátovacích objektů (XSL FO) do formátu OpenDocument (ODF). Tato konverze se může hodit např. pro distribuci, vytištění nebo dodatečnou úpravu dokumentu v textovém editoru, který podporuje ODF (např. OpenOffice).

Práce začíná popisem obou formátů a uvádí základní elementy, které formáty nabízejí pro zápis textového dokumentu. Poté následuje srovnání obou formátů a popis možností konverze dokumentů z XSL FO do ODF. Pro implementaci této konverze je vybrána praxí ověřená a široce dostupná XSLT transformace, která je ilustrována na ukázkové aplikaci umožňující spuštění konverze z internetového prohlížeče, z OpenOffice nebo z příkazové řádky.